Ova elektronička trgovina pripada tvrtki:
Fine stvari d.o.o.
Popa Dukljanina 1
10000 Zagreb
OIB: 98847631269   Matični broj: 2412420

Direktor: Zlatko Ivkić

Telefon: 01/3909 501 (u razdoblju od 9:00 do 15:00)
Telefaks: 01/3771 868
GSM: 091/3733 920
email adresa: info@finestvari.hr

MBS pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu: 080666836

Žiro račun: 2360000-1102036181 (Zagrebačka banka)
IBAN: HR9223600001102036181
SWIFT: ZABAHR2X

Dizajn i realizacija sadržaja: Fine stvari d.o.o.

Back to Top